Beyin Maketi

BEYİN MAKETİ
1 MAKETİ ALMAK
Beyin maketi için büyük insan maketinin yanına gidiniz. (bir metre yetmiş santim). Kafatası kubbesi yani kalvaryayı yukarı eksende tutup çıkarınız. İki yarım küreden oluşan beyin maketini alınız, ve kalvaryayı yerine oturtunuz. Bir sonraki ikinci aşama, MAKETİ ÇALIŞMA MASASINDA ANATOMİK POZİSYONDA TUTMAK

2 MAKETİ ÇALIŞMA MASASINDA ANATOMİK POZİSYONDA TUTMAK
Beyin sağ, ve sol olmak üzere iki hemisferden oluşur. Maketi tek parçaymış gibi, iki hemisferi birleşik tutumak gerekir. Üste bakan taraf, girintili çıkıntılı, neredeyse her yeri aynı olan taraftır. Şapkaya benzer. Yuvarlak bir topun yarısı gidir. Avuç içine kolay oturur. Yere bakan kısım, taşlar varmış gibidir. Düzensizdir. Beyin sapı da yere bakan kısımdadır. Sap benzeri çııntı vardır. Yani üst taraf gibi, avuca kolay oturan, daha düzenli, küre tarzı bir yüzeyi yoktur. Üst, ve alt ilişkisi kurulduktan sonra ön, ve arka ilişkisi kurmak kolaydır. Ön taraf, yani size yakın kısım, ince kenarlıdır. Arka kısım ise daha yuvarlaktır. Arkada, yan yana iki adet yumurta varmıi gibidir. Arkada hissedilen yumurta benzeri ele gelen tümsekler beyinciktir. Yani, karşımızdaki kişinin ense tarafıdır, arka tarafıdır. Şimdi maket anatomik pozisyonda tutalım. İki hemisferin bir birine birleşik olması gerekir. Baş parmaklarınızı maketin en ön kısmına koyunuz. Diğer dört parmaklarınızla, her iki yandan destek verin, ve hemisferler birbirine yapışsın. Bunu kavun taşımaya benzetebiliriz. Baş parmaklarınız en önde sabit kalmak şartıyla, dört parmağınızla, üst, ve yanlara doğru araştırma gezintileri yapabilirsiniz. Beynin sağ, ve sol olmak üzere iki hemisferden oluşur. Bu hemisferlerdegirus adı verilençıkıntılı kıvrımlar ve, sulkus adı verilen yarıklar bulunur. Bu sulkus ve giruslar, serebral korteksin yüzey alanını anlamlı ölçüde artırır. Sulkus yani girinti, girus yani çıkıntılar her bireyde farklılıklar gösterebilir. Ancak bazıları daha derin sulkus ve, giruslardır. Bunlar hemen her şahısta bulunur. Beyni loblara ayırmada, sınır olarak kullanılırlar.
Bir sonraki aşama, MAKETİ ÖĞRENMEK.

3 MAKETİ ÖĞRENMEK
Anatomik pozisyona göre,orta hatta, önden arkaya doğru parmaklarınızla yavaş adımlar atarken; sulkus ve girusları hissedin. Üst yüzeyde, kürenin tepe noktasına yaklaşınca, derin bir yarık hissedilir. Bu yarık, sulkus sentralistir. Beyin hemisferlerinin üst yanında bulunur. Sulkus sentralis, frontal ve parietel lobu birbirinden ayırır. Beynin önünden sulkus sentralise kadar olan kısım, frontal lobdur. Beynin en büyük lobudur. Motor hareketlerden, ve bilişsel süreçlerin ortaya çıkmasından sorumludur. Sulkus sentralis tepeden yanlara doğru inerken, önünü sulkus lateralis dik olarak keser. Parmaklarınızla sulkus sentralis ile sulkus lateralisi kesiştirin. Beyin hemisferlerinin alt yanında bulunan sulkus lateralis, önden arkaya, ve hafif yukarıya doğru hissedilir. Sulkus lateralis, frontal lob ile temporal lobu birbirinden ayırır. Ayrıca temporal lob ile parietal lobu da ayırır. Sulkus lateralisin altında kalan alan, temporal lobdur. Kulaklardan gelen işitsel verileri işler, ve bunları değerlendirir. Sulkus santralisin önünde frontal lob vardır. Arkasında ise parietal lob vardır. Pariatal lob, vücudun özellikle somatik bilgilerini işler ve değerlendirir. Dokunmaya duyarlı bölgedir. Parietal lobun önünde frontal lob vadır ve, sulkus santralis ayırır. Aşağısında temporal lob vardır ve, sulkus lateralis ayırır. Arkasında oksipital lob vardır. Parietal lobun arkasında bulunan oksipital lobu bir birinden ayıran belirgin bir oluk yoktur. Beynin arkasındaki lobus oksipitalis diğer loblara göre daha küçüktür. Oksipital lob gözden gelen bilgileri işler. Beyin beş lobu vardır. Bunlardan dört tanesni saydık. 1 frontal lob, 2 parietal lob, 3 temporal lob, 4 oksipital lob. Beşinci olarak insular lob vardır. İnsular lobu göremeyiz ve parmaklarımızla hissedemeyiz çünkü, sulkus lateralisin derininde bulunur.
Beynin arka kısmında oksipital lob vardır, ve arka altında serebellum yani beyincik bulunur. Beynin orta hattından, arkaya ve aşağı doğru gidildiğinde, iki adet yumurta benzeri bir çıkıntı hissedilir. Burası, artık beynin arka alt kısmıdır. Makette beyincik kolay hissedilir. Beyine göre daha sık, ve ince kıvrımları vardır. Vücudun dengesinde önemli görev alır.

Maket ters çevrilir. Yere bakan kısmı artık üsttedir. Ancak beyincik tekrar arkada kalmalıdır. Maket sağa veya sola çevrilerek bu pozisyon kolayca oluşur. Beyincik tekrar hissedilir. Beyinciğin önünde, altında, beyin sapı bulunur. Beyin ile medulla spinalis arasında bir köprü vazifesi görür. Beyinden vücuda giden sinirler buradan geçerler. Beyin sapı, üç bileşenden oluşur. 1 Medulla oblangata yani omurilik soğanı, 2 Pons , 3 mesensefalon. Beyinciğin arka altındaki sap, medulla oblangatadır. Medulla oblangata makette kesilmiştir. Medulla oblangatadan, orta hattan, öne doğru hareket edildiğinde, sağ ve solda, pürüzsüz şişlik hissedilecektir. Bu yapı beyin sapınının bir parçası olan ponstur. Pons, medulla oblangata ile mesensefalon arasındadır. Beyin ve beyincik arasındaki köprüyü, pons kurar. Kelime manası olarak köprü manasına gelir. Mesensefalonu hissetmeye çalışmayınınız.Öne doğru ilerleyiniz. Orta hat üzerinde sırayla mamillar cisim, optik sinir ve en son burna giden olfaktör sinirini hissedeceksiniz.

Beynin içini incelemek için, maketi ilk baştaki anatomik pozisyona getirirniz. Bir elinizle bir hemisferi, diğer aelinizle diğer hemisferi tutunuz. Sol elinizde tuttuğunuz hemisferi kenera bırakın. Sol elinizle tuttuğunuz elinizdeki hemisferi belirtilecek şekilde masanın üzerine koyunuz:
Sol elinizdeki hemisferin iç kısmı yukarıya bakacak. Beyincik seze göre, sol tarafınızda olacak. Frontal lob ise, sağ tarafınızda olacak. İki hemisferi birbirine bağlayan bir yapı vardır. Bu sayede iki hemisfer arasında iletişim sağlanır. Beyin girusları, ve sulkusları iç kısımda belli bir derinlikte sona erer.Beynin tepe noktasından, yukarıdan aşağı inerken, girusların sona erdiği yerde Ceyda nın ilk harfi olan, c harfine benzeyen yapıyı hissediniz. C harfinin üzerinden birkaç kez geçiniz.Bu yapı korpus kollosumdur. Korpus kollusumun, frontal lobdaki başlangıç yerine, anterior kommissur denilir. Korpus kollusumun, beyincik tarafındaki son noktasını bulunuz. Burası da tam tersidir. Posterior kommissurdur. Ce harfi şeklindeki korpus kollusumun hemen altındaki bir parmak ucunun sığabileceği yer fornikstir. Pons ile korpus kollosum arasındaki çukur alan, beyin omur ilik sıvısının bulunduğu boşluklardır. Beyin maketi bilgilendirmesi sona ermiştir.
Maketinizi, anatomik şekline uygun şekilde, büyük insan maketine koyabilirsiniz. Kalvaryayı yani kafatası kubbesini kapatmayı unutmadığınız için teşekkür ederiz. Herhangi bir durumda asistanımıza danışabilir, kendisinden maket temin etmek, yada geri teslim etmek isteyebilirsiniz.Dilek ve şikayetlerinizi cihadgenc@hotmail.com mail adresine gönderebilirsiniz. Anatomi Labrotuvarımıza gelip çalıştığınız için teşekkür ederiz

Bir Cevap Yazın