Anatomiye Giriş

ANATOMİYE GİRİŞ
Anatomi labratuvarı çok özel bir yerdir. İnsan vücudunun tüm gizleri bilim insanlarına gösterilir. Anatomi labratuvarında ciddi ve saygılı olmak, insanlığa olan saygının gereğidir. Burada ölüler canlıları eğitir.
ANATOMİK POZİSYON
ANATOMİK POZİSYON insan vücudunun bir organını temsil eden maket ile çalışmanın ilk ve en önemli aşamasıdır. Maket çalışma masasına konulurken doğru konulmalıdır. Yani insan vücudunda hangi açılarla duruyorsa o şekilde durmalıdır. İnsan vücudundayken organın yere bakan yüzeyi neresiyse, maket çalışma masındayken, ya da elimizdeyken aynı yüzey yere bakmalıdır. Sanki orijinal yerindeymiş gibi durmalıdır. Bu metot, çalışmalarınıza doğru yerden başlamanıza ve devam etmenize yardımcı olacaktır. Her organın anatomik pozisyonu, anatomik bilgilendirme metninde, seçtiğiniz her maket için ayrı ayrı, ilk bilgi olarak verilecektir.
Ayaktaki ya da düz bir zeminde yatan bir insanın, anatomik pozisyonu nasıl olmalıdır? Ayakları, kolları düz olmalıdır. Avuç içleri, yüzü, ve gövdesi bize bakıyor olmalıdır. Kısaca, yüz yüzeymişiz gibi insana ve organlara önden bakıyormuşuz gibi olmalıdır. Sağ ve sol kavramları bu yüzden zıtlaşır. Karşılıklı, yüz yüze sohbet ettiğiniz bir kişiyi düşünün. İki elinizle, onun iki elini tutup birbirinizi çektiğinizi düşünün. Sizin sağ eliniz, onun sol eli ile birleşecektir. Aynı şekilde sizin sol eliniz, onun sağ eli ile birleşecektir. Yani sizinkilerle zıt taraflı olacaktır. Anatomik pozisyondaki maketler için de aynı kural geçerlidir. Örneğin incelenecek sağ ve sol iki adet kulak maketi, anatomik pozisyondaysa, sağ elimizin olduğu taraftaki maket kulak, aslında bir insanın sol kulağnın maketi olacaktır. Özetle: Anatomik pozisyondaki bir maketin bize göre sağ tarafı, gerçekte soldadır. Yani tam terstir.
Bir maketin anatomik pozisyona getirilmesi, ve her defasında bu şekilde incelemeye başlanılması oldukça önemlidir. Bu sayede, her organı öğrendikçe, o organın altındaki, üstündeki, önündeki ve arkasındaki yapıları, organları bir bütün olarak zihnimizde yerleştirmiş oluruz. Bir binanın hangi katında ve o katın hangi dairesinde ne olduğunu bilmek gibidir.

Bir Cevap Yazın